CORPP staat voor Commission for Osteopathic Research, Practice and Promotion

Deze organisatie streeft ernaar om een osteopathische beweging te creëren binnen Europa ten voordele van het wetenschappelijk onderzoek in de osteopathische geneeskunde en de osteopathische praktijk. Dit alles met een uitdrukkelijke nadruk op de relatie tussen onderzoek en praktijk.

Introducing COME Collaboration

CORPP vzw has merged into COME Collaboration. COME is a non-profit foundation looking to establish international and multidisciplinary partnerships to pursue grant funding, high quality research, clinical and health care support.

Welkom op de COME-website.

Onze Osteopulse nieuwsbrief wordt overgenomen door COME.

Wij danken alle CORPP leden en sympathisanten en hopen jullie via COME Collaboration verder te informeren.