CORPP stands for Commission for Osteopathic Research, Practice and Promotion

This society wants to create within Europe an osteopathic movement for the benefit of scientific research within osteopathic medicine with special emphasis on the mutual relationship between research and practice.

Calendar

 

CORPP Course and Presentation

 

 

 

L'ostéopathie, une autre médicine

Jean-Marie Gueullette

"Enfin un livre qui permet de mieux comprendre l'ostéopathie ! Si vous êtes ostéopathe, lisez ce livre. Si vous êtes un professionnel de santé, n'hésitez pas à combler l'ignorance. On ne peut aussi que souhaiter que les médecins disposent de la curiosité humaniste nécessaire pour se faire un devoir de le lire."

L'ostéopathie à travers les yeux d'un médecin, historien et docteur en théologie.

Open brief aan SWOO

Na de publicatie van de Benelux Osteosurvey 2013 "versie" door SWOO werd het bestuur van SWOO op de hoogte gebracht van enkele ongerijmdheden in hun publicatie. Omdat SWOO niet wou reageren werd er een open brief tot publicatie aangeboden aan de redactieraad van De Osteopaat. Ondanks de weigering tot publicatie van de redactieraad van De Osteopaat wilden we onze collega's uit Nederland deze brief toch niet onthouden.

De Open brief aan het SWOO-bestuur en alle lezers van de betreffende SWOO-publicatie vindt u hier 

Osteopathy in the Benelux

Benelux Osteosurvey 2013 

De verschillende beroepsverenigingen voor osteopathie uit België, Nederland en Luxemburg (Benelux) hadden nood aan actuele cijfers betreffende de uitoefening van de osteopathie. Met dit doel werd er een inventariserend onderzoek uitgevoerd om door middel van een online-enquête, inzicht te verkrijgen in de osteopathie in de Benelux.

Het volledige rapport kan men hier downloaden (Nederlandstalige versie).

The osteopathic associations from Belgium, the Netherlands and Luxembourg (Benelux) were in need of an update concerning the practice of osteopathy in the Benelux. With this purpose, an online survey was conducted in order to gain insight into the practice of osteopathy in the Benelux. 

The full report can be downloaded here (Dutch version). 

Comments